Sessiz Kalma!

Faili meçhuller son buldu dediler. Gördük ki gazetesinin önünde Hrant Dink, İstanbul sokaklarında Çeçenler, meydanlarda gençler, Uludere’de Kürtler, helikopterinde Muhsin Yazıcıoğlu ve niceleri gibi, Medet Önlü için de geçerli değilmiş bu ifade.

Bu zihniyet, etnik grup, siyasi görüş, ırk, din veya mezhep ayrımı yapmaz. Hesap vermez, sorumluluk hissetmez, açıklama yapmaz. Çıkar hesaplarıyla bugün birinin, yarın bir başkasının acısını yok sayar. Karşısına dikilmediğimiz sürece, her birimiz bu zihniyetin sorumlusu ve mağduruyuz.

Medet Önlü suikastinin aydınlatılması, sorumluların adalet karşısına çıkarılması ve bu zihniyetin hak ettiği cevabı alması için desteğine ihtiyacımız var! Bunun için imza kampanyasına katılman yeterli.

Kampanyaya destek vererek;

– Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm ilgili birimlerinin içine düşmüş olduğu bu skandal hakkında ülke ve dünya kamuoyunu bilgilendirme,

– Siyasi irade ve karar vericiler üzerinde gerekli sivil toplum baskısını oluşturma,

– Tüm suçluların ve azmettiricilerin yakalanarak adalet önüne çıkarılmasını sağlama,

– Suikastın uluslararası bağlantılarını ve işbirliklerini gözönüne çıkararak diplomatik bir mücadele için zemin oluşturma,

– Türkiye’de destek aldıkları resmi ve gayri resmi ilişki ağlarının ortaya çıkarılarak sorumluların cezalandırılmasını sağlama,

– Uğradığı saldırı ve aldığı tehditler karşısında vatandaşı olduğu ülkenin kayıtsız ve göz yumar tutumuyla karşılaşan Kafkas Diasporası’nın adalet ve güven duygusunu tamir etme,

– Çıkar ilişkileriyle vatandaşlarının güvenliğini tehlikeye atan, pazarlık masalarına sunan devlet zihniyetini geriletme

Mücadelemize yardım edebilirsiniz.